Day: јуни 30, 2013

Објавен тендер за реактивирање објект за развивање бањски туризам во село Бања, општина Чешиново-Облешево

Министерот за здравство, Никола Тодоров одржа работна средба со градоначалникот на општина Чешиново-Облешево, Костадин Личков по повод објавувањето тендер за продажба на земјиште и објект во село Бања, општина Чешиново-Облешево.