Day: август 19, 2015

Анкети – Јули 2015 година

Кростабулации – Карцином на дојка, jули 2015 Кростабулации – Колоректален карцином (по телефон), jули 2015 Колоректален карцином – теренска анкета (Медицински лица задолжени за скрининг, jули 2015) Кростабулации – Колоректален карцином (во ЈЗУ), јули 2015 Мерење на степен на задоволство на пациенти и евалуација на квалитет на здравствени услуги – теренско истражување, јули 2015 Кростабулации според […]