Day: ноември 16, 2015

Во службата за итна медицинска помош нови 75 вработувања, 12 возила и три пункта

Службата за Итна медицинска помош (ИМП) во Скопје ќе се зајакнува со нови 75 вработувања и тоа на 35 доктори, 20 медицински сестри и 20 возачи, кои ќе се реализираат до крајот на годинава. Ќе бидат набавени и 12 нови возила за ИМП. Со предвидените нови вработувања ќе се формираат дополнителни 35 тимови кои ќе […]

ОГЛАС – Управа за електронско здравство

Управа за електронски евиденции во здравството – МојТермин       Во насока на зајакнување на шалтерските капацитети во јавните здравствени установи, краткорочно и долгорочно намалување на времето на чекање на шалтер, односно растоварување на гужвите на шалтерите, се формира Проектна единица за унапредување на работата на шалтерите во ЈЗУ. За таа цел, Управата за […]

ОГЛАС ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС – 1 извршител правник со положен правосуден испит

Управа за електронско здравство – МојТермин Во насока на зајакнување на шалтерските капацитети во јавните здравствени установи, краткорочно и долгорочно намалување на времето на чекање на шалтер, односно растоварување на гужвите на шалтерите, се формира Проектна единица за унапредување на работата на шалтерите во ЈЗУ. За таа цел, Управата за електронско здравство – МојТермин, објавува […]