Day: септември 2, 2016

Оглас за Проектна единица за реконструкција и доградба на ЈЗУ

Република Македонија Министерство за здравство О Г Л А С за искажување интерес за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ за следните позиции: Контролор на документи Инженер архитект Електро инженер – автоматичар/ електроничар Електро инженер Машински инженер Градежен инженер Специјалист за јавни набавки [...]