Day: декември 13, 2017

Д-Р ВЛАДИМИР МИЛОШЕВ НА СОСТАНОК ВО ЕСТОНИЈА ЗА „РЕШАВАЊЕ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ ЗА ХИВ и ТУБЕРУЛОЗА“

Државниот секретар во Министерството за здравство, д-р Владимир Милошев, на 12 и 13 декември учествува на состанок за политички дијалог„ Решавање на предизвиците на ХИВ и туберкулоза-од донаторска поддршка до одржливи здравствени системи“, организиран од Владата на Естонија во Талин, а како дел од иницијативите преземени под естонско претседателство на Советот на Европска Унија. Државниот […]