Day: август 27, 2018

СО ИЗГРАДБА НА НОВ И СОВРЕМЕН УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЌЕ СЕ ОВОЗМОЖИ ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНОСТА И ЕФИКАСНОСТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Согласно денешната седница на собраниската Комисија за финансирање и буџет на која беше прифатен Предлог законот за изменување на Законот за задолжување на РМ кај Банката за развој при Советот на Европа, со кој се прекинува Компонентата за изградба и модернизација на КЦ „Мајка Тереза“ од рамковниот договор за заем кај Банката за развој при […]