Day: септември 5, 2018

ПЛАТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ ЗГОЛЕМУВААТ ЗА 5% СО ПОТПИШУВАЊЕ СПОГОДБА МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО И СИНДИКАТОТ ЗА ЗДРАВСТВО

Министерот за здравство д-р Венко Филипче и претседателот на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјала, д-р Љубиша Каранфиловски, присуство на претседателот на Владата на РМ, Зоран Заев потпишаа заедничка Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност, што ќе […]