Day: септември 14, 2018

Oдржана четвртата седница на Комитетот за безбедно мајчинство и здраво новородено

Во Министерството за здравство се одржа четвртата седница на Комитетот за безбедно мајчинство и здраво новородено, на која претседателот на Комитетот доц.д-р Ана Данева Маркова го предложи за усвојување шестмесечниот Акцискиот план со мерки за намалување на матернална и перинатална смртност кој ќе се однесува за периодот септември 2018 до фебруари 2019 година. Планот е […]