Day: октомври 8, 2018

Во Женева презентиран напредокот на Македонија во однос на сексуалното и репродуктивно здравје

Во Женева, од 1-ви до 2-ри октомври, се одржа Меѓународна конференција за население и развој (ИЦПД) насловена „Овозможувајќи избор: Динамика на населението и одржлив развој“, на која присуствуваше делегација од Министерството за здравство. На конференцијата, беше презентиран напредокот на Македонија во однос на сексуалното и репродуктивното здравје. Истакнато беше дека Македонија е лидер во регионот во […]