Day: ноември 16, 2018

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПРИСТАП ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ВО СООБРАЌАЈОТ

Државниот секретар на Министерството за здравство, д-р Владимир Милошев, ја отвори регионалната работилница на тема „Зајакнување на здравствениот информатички систем во делот на собирање податоци за сообраќајни незгоди“. На оваа работилница присуствувашр и претседателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата (РСБСП), како и претставници од МЗ, МВР, Центрите за јавно здравје, како […]