Day: јануари 13, 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО СО ПРЕПОРАКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СТУДЕНИ БРАНОВИ И СТУДЕНО ВРЕМЕ ВО ЗИМСКИОТ ПЕРИОД

Со оглед на студеното време, ниските надворешни температури во тековниот период и снежните наноси на одделни места во Република Македонија, Министерство за здравство ја информира јавноста за мерките од Акцискиот план за превенирање на штетните влијанија и последиците од студеното време и студените бранови врз здравјето на населението во Република Македонија, како и за превентивните […]