Day: мај 31, 2019

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА РАБОТА ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАКО ЕДЕН ОД УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА РАБОТА ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАКО ЕДЕН ОД УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА   Со цел да се обезбеди можност за работа во траење од шест месеци на доктори на медицина со лиценца за работа во примарна здравствена заштита, Министерството за здравство ги поканува сите заинтересирани доктори на […]