Day: јули 22, 2019

НОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА НА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА

Современа медицинска опрема, која се состои од два столба – специјални апарати за лапароскопска хирургија и нови хируршки инструменти од денеска се ставени во употреба на Универзитетската клиника за дигестивна хирургија. Станува збор за т.н столбови, кои се наменети и ќе најдат примена во прецизната лапароскопска хирургија. Покрај столбовите, за оваа Клиника се набавени и […]