Day: септември 5, 2019

ЦЕНТРАЛИЗИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОНКОЛОГИЈА И РАДИОТЕРАПИЈА ЗА ПОГОЛЕМА СТРУЧНОСТ НА РАДИОЛОШКИТЕ ТЕРАПИИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА

На 152. седница, Владата на Република Северна Македонија ја усвои информацијата со иницијатива за соединување–централизирање на дејноста онкологија и радиотерапија, во рамки на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје со основање подрачни одделенија во Градската општа болница „8-ми Септември”–Скопје, Клиничката болница Штип и Клиничката болница Битола, како и низ останатите градови во Републиката. Овој чекор […]