Day: октомври 4, 2019

ВО ТЕК Е НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА „БИДИ СРЦЕВИНА, БИДИ ХЕРОЈ“ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДОБРОВОЛНИ ДОНОРИ НА МАТИЧНИ КЛЕТКИ ЗА СПАСУВАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ ЖИВОТ

Во тек е националната кампања „Биди срцевина, биди херој“ за зголемување на бројот на доброволни донори на матични клетки поддржана од Министерството за здравство, Универзитетската клиника за хематологија и Институтот за имунологија и хумана генетика, кадешто се наоѓа Националниот дарителски регистар на коскена срцевина. Секој возрасен здрав човек на возраст помеѓу 18 и 50 години […]