Day: декември 21, 2019

ВОВЕДОВМЕ 6 НОВИ ЛЕКОВИ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО РЕТКИ БОЛЕСТИ

Министерството за здравство, во изминативе две години направи значајни подобрувања за лицата со ретки болести. Воведени се шест нови лекови, за пациентите со: спинална мускулна атрофија, фамилијарна амилоидна полиневропатија, апластична анемија, ампуларна и таблетарна терапија за пациентите со Гоше и лек за терапија за пациентите со идиопатска белодробна фиброза. Минатата година, за првпат беше воспоставен […]