Day: јануари 17, 2020

МИНИСТЕРОТ ФИЛИПЧЕ: НОВ АПАРАТ ЗА КОМПЈУТЕРИЗИРАНА ТОМОГРАФИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА РАДИОЛОГИЈА

Институтот за радиологија набави нов апарат за компјутеризирана томографија, модел SIEMENS Somatom Go.Up, 64 слајсен. Овој апарат е набавен кон крајот на 2019 година и e пуштен во употреба.  Со новиот апарат ќе се скрати времетраењето на прегледот, а подобрата резолуција на добиените резултати ќе придонесе за побрза и подетална детекција на најситните промени. Апаратот […]