Day: јуни 15, 2022

СО ПОДДРШКА ОД СЗО И УСАИД ОБЕЗБЕДЕНИ СЕ МОНИТОРИ ЗА ПАЦИЕНТИ, МАСКИ ЗА КИСЛОРОД И МАШИНИ ЗА ПОЗИТИВЕН ПРИТИСОК НА ДИШНИТЕ ПАТИШТА (BIPAP)

Со поддршка од СЗО и УСАИД обезбедени се монитори за пациенти, маски за кислород и машини за позитивен притисок на дишните патишта (BiPAP) на две нивоа за што поуспешно справување со КОВИД-19. “ Биомедицинската опрема, во вредност од 6.244.000 денари е набавена со поддршка од СЗО и УСАИД ќе овозможи унапредување на третманот и грижата […]