Author: M M

ЈАВЕН ПОВИК – ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  ЈАВЕН ПОВИК  за избор на здруженија и доделување на средства на здруженија коишто ќе спроведуваат активности утврдени во Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година (Службен весник на Република Македонија бр.4/2019)   I Предмет на јавниот повик: Избор на здруженија и доделување на средства на […]

ОГЛАС ЗА РАБОТА НА ПРОЕКТ ВО РАМКИ НА ИПА МЕЃУГРАНИЧНА СОРАБОТКА СО ГРЦИЈА

  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА објавува О Г Л А С за работа на проект во рамки на ИПА меѓугранична соработка со Грција: EX-INFO: Унифициран информатички систем за размена на информации меѓу единиците во примарната здравствена заштита во меѓуграничниот регион За следните работни позиции:   1.Проектен  менаџер – квалификуван  за управување со проекти […]

ОГЛАСИ – ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РМ

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО О Г Л А С за искажување интерес за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ за следната позиција: Електроинженер Обврски и одговорности: Составен дел е од тимот за имплементација  на Проектот за реконструкција и доградба на објектите на […]

ДО ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА НА ПОРТАЛОТ НОВА ТВ

Во врска со објавата на НОВА ТВ од 08.08.2018 во 18.49 часот – „Министерот Филипче потпишал договор од 700 000 евра без тендер“,  Министерството за здравство ги отфрла инсинуациите и шпекулациите наведени во текстот. Имено, Министерството за здравство потпишало варијација на веќе постоечки договор, а не како што се наведува во текстот нов договор. Тоа […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕНО ПРЕМЕСТЕНИ ПРОСТОРИИ НА ЈЗУ УК ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА

Ве известуваме дека поради превземање градежни активности за обновување на постоечките простории, амбулантите и шалтерот на ЈЗУ УК за хематологија времено ќе бидат преместени. Од 1 август 2018, амбулантите и шалтерот на Клиниката за хематологија ќе работат во амбулантскиот дел на Клиниката за дерматовенерологија во рамките на Интерната зграда, поточно на поранешниот “Машки оддел“. Сите […]

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВА ГРАДСКА БОЛНИЦА

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО објавува КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВА ГРАДСКА БОЛНИЦА на локација во општина Аеродром Министерството за здравство информира дека е распишан Конкурс за избор на Идеен проект за Нова Градска болница на локација во општина Аеродром. Конкурсот ќе се спроведува преку Електронскиот систем за јавни набавки, каде што се објавени […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

Во врска со Одлуката за утврдување на максимална цена на големо на лековите објавена на 15.03.2018 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.04.2018 почнуваат да важат новите цени на лековите, како што е дадено во прилог: Решение за формирање на цена на лек на оригинаторот или на иновативен лек Решение за формирање на цена на […]

ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЛАДИ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ

Министерството за здравство ги известува специјализантите на приватна специјализација дека е потребно да го преземат и пополнат зададениот формулар и најдоцна до петок 23.03.2018 година до 12ч истиот да го приложат во архивата на Министерството за здравство. Во прилог на формуларот потребно е специјализантите да приложат и документ за потврда на работниот статус: * потврда […]

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕК НА ОРИГИНАТОРОТ И НА ИНОВАТИВНИОТ ЛЕК

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните лекови:НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 21.03.2018 година

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ГЕНЕРИЧКИ ЛЕК

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерики на лекови: НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 21.03.2018 година