Author: Tamara Petrovska

НОВ АНГИОГРАФ ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА РАДИОЛОГИЈА ЗА ПОДОБРА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПАЦИЕНТИТЕ СО СРЦЕВИ ЗАБОЛУВАЊА

На денешната седница на Владата на Република Северна Македонија е усвоена информација за набавка на нова медицинска опрема – ангиограф за потребите на Институт за радиологија, со средства од програмите на Министерството за здравство. Вредноста на ангиографот изнесува 60 милиони денари. Имајќи го предвид растечкиот тренд на кардиоваскуларни болести и посебно болестите на крвните садови, […]

ПРИВАТНИТЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ЗА ПРВПАТ СЕ ПЛАТЕНИ ЗА СВОЈОТ ТРУД, ГИ ПОДОБРУВАМЕ УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИОТ КАДАР

Секој граѓанин има право да го искаже својот став преку разни иницијативи, протести итн. Правото на протест е неприкосновено право загарантирано со Уставот. Министерството за здравство, покажа дека има слух за подобрување на состојбата и условите за работа на медицинскиот кадар во Република Северна Македонија. Оваа Влада, во 2018 година за првпат ги плати приватните […]