Објавено на октомври 31, 2016

База на прашања

База на прашања за полагање на стручен тест и тест по англиски јазик :

Почитувани кандидати на следниов ЛИНК можете да ја преземете базата на прашања за полагање на стручен тест

Почитувани кандидати на следниов ЛИНК можете да ја преземете базата на прашања за полагање на тестот по англиски јазик

Тестирањето на кандидати кои аплицирале на четвртиот Оглас за кофинансирани сепцијализации ќе се одржи на 02.11.2016 во 17.30 часот – тест за познавање на англиски јазик и 04.11.2016 во 17.30  – стручен тест во Амфитетар број 2 (спроти библиотеката) на Медицински факултет Скопје. Кандидатите со себе треба да понесат документ – лична карта за идентификација.