BLOG MINIMAL

Enormous is a creative multi-concept WordPress theme perfectly designed to make
awesome website for any business.

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ПРЕДВРЕМЕНО РОДЕНИ – СЕ НАМАЛУВА СМРТНОСТА, 8,2% ВО 2022 ГОДИНА

-Значително намалување на смртноста на предвреме родените бебиња, и тоа од 25% во 2016