BLOG MINIMAL

Enormous is a creative multi-concept WordPress theme perfectly designed to make
awesome website for any business.

Законски измени во делот на систематските прегледи на вработените

Скопје, 9 февруари 2013  – Подобрување на квалитетот на здравствени услуги од ст
by:

Пет клучеви за пoбезбедна храна – Прирачник

Небезбедната храна претставувала здравствен проблем за луѓето уште од времињата
by:

Congratulations

The Global Health Program of Distinction Award was just presented to the Andrija Štampar School of Public Health’s “Health- Plan for It” prog
by:

Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита

Секторот за секундарна и терциерна здравствена заштита го следи системот, органи
by:

Сектор за нормативно – правни и управни работи

Секторот за нормативно – правни  и управни работи подготвува нацрти на закони
by:

Клиниката за уво, нос и грло со реновиран педијатриски оддел и нов ултразвучен скалпел

Скопје, 20 декември 2012  – На Клиниката за уво, нос и грло денеска е промовиран ком
by:

За проектот

Во рамките на имплементацијата на Декадата на Ромите 2005-2015 и Стратегијата за Роми
by:

Сектор за финансиски прашања

Секторот за финансиски прашања има за цел да ги следи и применува законите и подз
by: