Министерот Тодоров во Братислава се сретна со министрите за здравство на Словачка и на Холандија

Вицепремиерот и министер за здравство Никола Тодоров, на маргините на денешниот неформален состанок на министри за здравство, кој се одржува во Братислава, имаше билатерални средби со министрите за здравство на Република Словачка и на Кралството Холандија, Томаж Друкер и Едит Шиперс. На средбите, како што соопшти Министерството за здравство, се разговарало за продлабочување на меѓусебната […]

Националната работилница на тема „Правата на лицата со инвалидност во здравство”

Националната работилница на тема „Правата на лицата со инвалидност во здравство” која беше одржана минатата година во Скопје, организирана од страна на Министерство за здравство преку TAIEX инструментот, од страна на Европската Комисија е прогласена за една од поуспешните приказни на TAIEX, при што за истата е објавена во најновата публикација, насловена како TAIEX Activity […]

Предпристапна подршка

1. ИПА Инструментот за предпристапна помош (ИПА) на Европската Унија започна со примена на 1 јануари 2007 година . ИПА ги замени  претходните CARDS програми и се воведе со цел полесно да се управува помошта од страна на Европската Унија. Од 2009 година при имплементацијата на ЕУ помошта се применува децентрализиран систем. Статусот земја кандидат на […]

Национална програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА)

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) е сеопфатен долгорочен документ кој ја дефинира динамиката на усвојувањето на правото на ЕУ, стратегиските насоки, политиките, реформите, структурите, ресурсите и роковите што треба да се реализираат со цел Република Македонија  да ги исполни условите за членство во Европската унија. Националната програма за усвојување на правото на […]

Историјат на развојот на односите меѓу Република Македонија и Европската унија

Поважни настани во развојот на односите меѓу Република Македонија и Европската унија по хронолошки редослед: Во октомври 1992 година Република Македонија назначи свој претставник во Брисел; На 22 декември 1995 година Република Македонија и Европската унија воспоставија дипломатски односи кога Европската унија ги отвори преговорите со Република Македонија во насока на склучување на спогодба со […]

Сектор за европски интеграции

АКТИВНОСТИ НА СЕКТОРОТ Учествува во работењето на работните тела за тековно усогласување на домашното законодавство со меѓународните норми и стандарди, како и за спроведување на Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската унија, организира поддршка и учествува непосредно во преговори за пристапување кон ЕУ, го координира планирањето  на приоритети и потреби кои произлегуваат од […]