Агенција за лекови

Формирани цени на генерички лекови

Формирани цени на генерички лекови

    РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ул. 50-та Дивизија бр. 14, Скопје Датум         31.03.2017 година тел: 02-3112-500   Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (,,Службен весник на РМ” бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,141/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16),  како и членовите 13, […]

Објавено на март 31, 2017 Повеќе →
Формирање на цена на лекови на оригинатори или на иновативни лекови

Формирање на цена на лекови на оригинатори или на иновативни лекови

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ул. 50-та Дивизија бр.14, Скопје Датум 31.03.2017 тел: 02-3112-500 Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), како и членовите 13, 14 и 15 став […]

Објавено на март 31, 2017 Повеќе →
Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот и иновативниот лек

Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот и иновативниот лек

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните лекови:

Објавено на март 15, 2017 Повеќе →
Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек

Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:

Објавено на март 15, 2017 Повеќе →
Големопродажни и малопродажни цени на оригинаторни и иновативни лекови

Големопродажни и малопродажни цени на оригинаторни и иновативни лекови

Објавено на октомври 31, 2016 Повеќе →
РЕШЕНИЕ за формирање на цена на ГЕНЕРИЧКИ лек

РЕШЕНИЕ за формирање на цена на ГЕНЕРИЧКИ лек

Објавено на октомври 31, 2016 Повеќе →
Нова мега мерка на МЗ-доделени лиценци за подвижни аптеки во 10 региони

Нова мега мерка на МЗ-доделени лиценци за подвижни аптеки во 10 региони

Доделување десет нови лиценци за подвижни аптеки во десет региони во Република Македонија е нова мега мерка на Министерството за здравство, која денеска на прес-конференција ја објави вицепремиерот и министер за здравство Никола Тодоров. Оваа мерка, посочи, е за нови 10 подвижни аптеки во 10 региони со што се опфатени 542 населени места или над […]

Објавено на октомври 26, 2016 Повеќе →
Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот и иновативниот лек

Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот и иновативниот лек

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните лекови: Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 20.10.2016 година.

Објавено на октомври 14, 2016 Повеќе →
Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лекови

Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лекови

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови: Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 20.10.2016 година.

Објавено на октомври 14, 2016 Повеќе →
Донесен правилник за надомест на дел од трошоците на подвижните аптеки

Донесен правилник за надомест на дел од трошоците на подвижните аптеки

Министерството за здравство во соработка со Агенцијата за лекови и медицински средства донесе правилник во кој се предвидува надоместување на дел од трошоците на подвижните аптеки со што се очекува да се зголеми конкуренцијата и интересот и на тој начин да се покрие целата територија на Република Македонија со подвижни аптеки. Проектот „Подвижни аптеки“ е […]

Објавено на април 4, 2016 Повеќе →