ДСЗИ: Информација за извршен инспекциски надзор за акутно труење со храна во „Леар“, Тетово

Информација од Државен санитарен и здравствен инспекторат за преземени мерки и активности за акутно труење со храна во „Леар“, Тетово Државниот санитарен и здравствен инспекторат од страна на епидемиолошката служба на ЦЈЗ Тетово, како и од Секторот за болничка здравствена заштита при Министерството за здравство е известен за сомневање за акутно труење со храна на […]

Благодарница за ангажиран експерт по клиничка настава

Универзитетот Св.Климент Охридски – Битола упати посебна благодарница до Државниот санитарен и здравствен инспекторат за ангажирање и заложба на д-р Љубица Гиачо, специјалист по хигиена и здравствена екологија, раководител на одделение при ДСЗИ во Министерството за здравство по повод успешно одржано предавање на тема “Улогата на Државниот  санитарен и здравствен инспекторат и инспекциската контрола за здравствено безбедни […]

Листа на закони од надлежност на ДСЗИ

Ред.бр. Име на законот  1 Закон за здравствена заштита (Сл.весник на РМ бр.43/12)  2 Закон за санитарната и здравствената инспекција (Сл.весник на РМ бр.71/06, 139/08, 88/10,18/11 и 53/11)  3 Закон за заштитата на населението од заразни болести (Сл.весник на РМ бр.66/04,139/08 и 99/09)  4 Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради […]