Мој термин

Мој термин – матични лекари

Улогата на избраниот (матичен) лекар во системот Мој Термин е да ги упатува своите пациенти со користење на Е – упат до специјалист. Со тоа всушност,  прегледите кај специјалистите ги закажуваат електронски, во точно определен термин, кај точно определен лекар. Сето ова, избраниот лекар го работи од софтверската апликација која ја користи за работа во […]