Протокол за ургентна тријажа

Целта на тријажа на пациентите во ургентните центри (УЦ) е да се изврши соодветна селекција и да се даде приоритет на оние пациенти кои не се во состојба да чекаат. Притоа, се прави кратка, фокусирана проценка и се одредува соодветно ниво, кое отприлика одговара на времето за кое пациентот безбедено може да почека за преглед [...]

Домашната визита се проширува на лица од ранливи категории

Скопје, 15 мај, 2014 – Од понеделник (19 мај) 350 медицински тимови од здравствените домови во рамки на проектот Домашна визита ќе почнат да вршат патронажни посети во домовите на над 23 илјади лица од ранливи категории. Здравствени совети, услуги и нега ќе добијат лица корисници на туѓа нега, на надомест за глувост, надомест за слепило, мобилност и постојана парична […]

НАЈАВА – Свечено отворање на седиштето на Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од Југоисточна Европа во Скопје

Информираме дека  во четврток (07.03.2013) ќе се одржи свечено отворање на седиштето на Секретаријатот на Здравствената мрежа на земјите од Југоисточна Европа во Скопје и по тој повод е планирана следната агенда: 10.00 – Посета на седиштето на Секретаријатот на здравствената мрежа, што се наоѓа во рамки на објектот на Светска здравствена организација (ул. Мирка Гинова бр.17).