Препораки за заштита од листерија!

Со цел спречување на појава од заразни заболувања, кои се пренесуваат преку храна, ја информираме јавноста за почитување на следните превентивни мерки за заштита на здравјето: – Темелно миење на рацете пред подготовка и пред консумација на храна и почесто миење на рацете за време на подготовка на храната. – Храната да се користи веднаш […]