Соопштенија

ЗАВРШЕНА ФАЗАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ ВО РАМКИ НА ОТВОРЕНАТА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИНТЕГРИРАНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА ХИРУРШКИ ЗАФАТИ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД БОЛНИЧКИ ИНФЕКЦИИ – ПРЕТСТОИ ПЕРИОД НА ЕВАЛУАЦИЈА НА ДОБИЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ЕКОНОМСКИ ОПЕРАТОРИ, СЀ ДО ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Согласно законски утврдените рокови, во врска со отворената постапка за доделување Договор за воспоставување јавно приватно партнерство за интегрирано менаџирање со иновативни решенија за хируршки зафати и здравствена заштита од болнички инфекции, денес до 12:00 часот, преку Електронскиот систем за јавни набавки пристигнаа понуди од два економски оператори. Постапката се спроведува согласно Законот за концесии […]

МИНИСТЕРОТ ФИЛИПЧЕ НА НАСТАН ВО РАМКИ НА ИНИЦИЈАТИВАТА „RIDE4WOMEN“: ЌE ПРОДОЛЖИМЕ ДА ЈА ПОДИГНУВАМЕ СВЕСТА ЗА ВАЖНОСТА НА ПРЕВЕНЦИЈАТА И РАНАТА ДИЈАГНОЗА НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА

Министерот за здравство, доц.д-р Венко Филипче денеска присуствуваше на настан во рамки на иницијативата „Ride4Women“, започната од неколку европски лекари, со цел преку возење велосипед на долги патеки да се подигне свеста за важноста на превенцијата и раната дијагноза на ракот на грлото на матката, потребата за подобрување на целокупното здравје, како и зачувување на […]

СО ИЗГРАДБАТА НА НОВИОТ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР, ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ЌЕ ИМААТ ПОДОБРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА, А СИТЕ НИЕ ЌЕ ДОБИЕМЕ ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И НЕГА ПО НАЈНОВИ СВЕТСКИ СТАНДАРДИ

Владата на Република Северна Македонија, на вчерашната редовна 138 седница, ја разгледа и усвои информацијата и одлуката за давање на согласноста за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место „ВЕЛЕ ПОЛЕ“, за изградба на објекти со намена  А-времено домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и […]

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА Е ДОНЕСЕН И ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Новиот Закон за прекинување на бременоста е донесен и објавен во Службен весник под бр.101 од 22.05.2019 година, закон што 8 денови по неговото објавување стапува на сила. Со новиот Закон, се укинуваат постојните административни процедури-бариери, кои го одложуваа спроведувањето на постапката за прекин на бременоста. За првпат, се воведува можноста за прекинување на бременоста […]

СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ПОДОБРИ УСЛОВИ И ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЛИЦАТА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ

Значително го зголемивме буџетот за ретки болести и за 2019 година изнесува 380 милиони денари. Минатата година воведовме 3 нови лека, од кои еден за болеста фамилијарна амилоидна полиневропатија, апластична анемија и нов лек за болеста Гоше. Годинава воведуваме уште два нови лека, меѓу кои и нов лек во таблетарна форма за болеста Гоше. Во […]

ПОЛИТИКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО СЕ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА НАПРЕДОКОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија како позитивни се оценети чекорите на Министерството за здравство за унапредување на јавното здравје во повеќе категории. Во поглед на зголемувањата на платите на медицинскиот персонал во јавното здравство и подобрување на политиката за задржување, дадена е позитивна оценка во извештајот. Во месец септември […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА РАБОТА ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАКО ЕДЕН ОД УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА РАБОТА ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЗДРАВСТВЕН ДОМ КАКО ЕДЕН ОД УСЛОВИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА   Со цел да се обезбеди можност за работа во траење од шест месеци на доктори на медицина со лиценца за работа во примарна здравствена заштита, Министерството за здравство ги поканува сите заинтересирани доктори на […]

ЗАМЕНИК МИНИСТЕРОТ Д-Р МУСА НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА МУЛТИПЛА СКЛЕРОЗА: МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ИМА ЦВРСТА ОПРЕДЕЛБА ДА ЈА УНАПРЕДИ ГРИЖАТА ЗА ОВИЕ ПАЦИЕНТИ, ЦЕЛТА Е ДА ОБЕЗБЕДИМЕ СОВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ЗА ШТО ПОВЕЌЕ ПАЦИЕНТИ, КАКО И ДА ВОВЕДЕМЕ НОВИ ЛЕКОВИ

Заменик министерот за здравство, д-р Асим Муса  денеска присуствуваше на настан по повод Светскиот ден на мултипла склероза, организиран со цел да бидат разменети мислења, искуства и заеднички да ја унапредиме грижата за болните од мултипла склероза. Министерството за здравство има цврста определба да ја унапреди грижата за овие пациенти со сите институции кои учествуваат […]

УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ПЕРИМАК И СОРАБОТКАТА СО ШТЕРНШТУНДЕН, ВО ПАРТНЕРСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО И ПРОЕКТ ХОПЕ СО ЦЕЛ НАМАЛУВАЊЕ НА ПЕРИНАТАЛНАТА СМРТНОСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Министерот за здравство, доц. д-р Венко Филипче денеска присуствуваше на настан со цел одбележување на успешната реализација на проектот ПериМак и соработката со ШтернШтунден, кој е отпочнат во 2016 година како партнерство помеѓу Министерството за здравство и Проект ХОПЕ, со цел намалување на перинатална смртност во Република Северна Македонија. „Проектот во првата фаза од имплементацијата […]

МИНИСТЕРОТ ФИЛИПЧЕ: ИМУНИЗАЦИЈАТА Е ЕДИНСТВЕНАТА МЕРКА КОЈА НЕ ЗАШТИТУВА ОД ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА , ОВАА ГОДИНА ЗА ПРВПАТ ВОВЕДУВАМЕ ДВЕ НОВИ ВАКЦИНИ– ВАКЦИНА ПРОТИВ РОТА ВИРУС И ПНЕВМОКОКНА ВАКЦИНА

Министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче, денеска се обрати на работилницата посветена на „Перспективите и предизвиците во имунизацијата“, во организација на Светската здравствена организација и семејна медицина. Во своето обраќање, министерот Филипче потенцираше дека имунизацијата е единствената мерка која не заштитува од заразни заболувања. Нашата заложба за одржување силен колективен имунитет е јасна и […]