Џевџес Шаќири, Директор на ДСЗИ

Име и презиме: Џевџес Шаќири  
Датум на раѓање: 04.02.1961  
Место на раѓање: Радуша – Скопје  
Email: dzevdzes.shakiri@zdravstvo.gov.mk  
Телефон: +389 2 3112 500 лок.220  
Факс: +389 2 3213 426  
Образование:
Датум: 1986

Титула: Доктор на медицина

Име и тип на образовна институција: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Медицински факултет Скопје

Работно искуство:
Здравствен дом Скопје Ноќна служба – РЕ Гази Баба, Пол. МА Ченто 1989 – 2005
Здравствен дом Скопје Управник на РЕ Гази Баба 2005 – 2008
Центар за јавно здравје Скопје Директор 2008 – 2010
Министерство за здравство Директор на Дирекција за санитарен и здравствен инспекторат 2010