ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР Д-Р МИЛОШЕВ НА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ХРОНИЧНА МИЕЛОИДНА ЛЕУКЕМИЈА

Државниот секретар, д-р Владимир Милошев денеска присуствуваше на одбележувањето на  меѓународниот ден на хронична миелоидна леукемија при што нагласи дека приоритет на оваа Влада и Министерството за здравство секогаш се и ќе останат пациентите.

За таа цел, тој потсети дека потсетуваме дека НА КЛИНИКАТА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА е ДОСТАПНА НОВА НАЈСОВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА со која МАКЕДОНСКОТО ЈАВНО ЗДРАВСТВО Е ВО ЧЕКОР СО СВЕТСКИТЕ ЦЕНТРИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПАЦИЕНТИ СО ХРОНИЧНА МИЕЛОИДНА ЛЕУКЕМИЈА.

Во април 2018 година, за првпат, пациентите со Хроничната Миелоидна Леукемија (ХМЛ) добија можност за лечење со нов специфичен, посупериорен лек, второ-генерацискиот препарат Нилотиниб. Со овој препарат е  обезбеден поефикасен третман за болните со ХМЛ, особено за оние кои немаат задоволителен тераписки одговор на прволиниската терапија со препаратот Иматиниб. Средствата за лекот се обезбедени од Министерството за здравство во соработка со  Агенцијата за лекови и медицински средства.

Тој нагласи дека достапноста на второ-генерацискиот препарат Нилотиниб, за пациентите со ХМЛ обезбедува поефикасен третман за оние пациенти со ХМЛ кои немаат задоволителен тераписки одговор на препарат Иматиниб.

Исто така тој информираше дека Владата на Република Северна Македонија го усвои ребалансот на буџетот, со што дополнително се обезбедени средства во висина од 193 милиони денари за набавка на лекови за ретки болести и инсулин, а истовремено во Фондот за здравствена заштита се алоцирани 660 милиони денари за непречено остварување на правата од здравствена заштита.
За две години се воведени повеќе лекови за лицата со ретки болести, при што минатата година беа воведени три нови лека за ретки болести, од кои еден за болеста фамилијарна амилоидна полиневропатија, апластична анемија и нов лек за болеста Гоше, а годинава се воведуваат лековите: за пациентите со спинална мускулна атрофија, таблетарна терапија за пациентите со Гоше и нов лек за терапија на пациентите со идиопатска белодробна фиброза. Преку Програмата за лекување на ретки болести во 2019 година ќе бидат набавени вкупно 30 лекови за пациентите со ретки болести.

Сподели на:

Related Posts