Информации за контакт

Адреса: Министерство за здравство 50 та Дивизија бр.14 1000 Скопје Телефони: Централа:+389 (02) 3 112 500 Факс: +389 (02) 3113  014 Кабинет на министерот: + 389 (02) 3126 206 Кабинет на заменик министер:  + 389 (02) 3112 921 Кабинет на државен секретар: + 389 (02) 3232 571 Одделение за односи со јавноста: + 389 (02) 3 112 500 Локал … Продолжи со читање Информации за контакт