МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ОТВОРИ ПОСЕБНИ СМЕТКИ ЗА ДОНАЦИИ, МОЖЕ ДА СЕ ДОНИРААТ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НО И ОПРЕМА СОГЛАСНО ЛИСТАТА НА ПРИОРИТЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО

Министерството за здравство им се заблагодарува на сите кои досега со донаци во парични средства и добра дадоа поддршка во напорите на институциите за справување со состојбата со Ковид-19 во земјата. Со оглед на бројните прашања и интересот за донации, министерството има отворено наменски донациски сметки.  За директна финансиска помош во парични донации за набавка на стоки, добра и услуги кои се потребни заради заштита на населението на Република Северна Македонија од коронавирусот средствата може да се уплатуваат на:

Во денари:

Назив на примач : Трезорска сметка

                                    Министерство за здравство

Банка на примач : НБРСМ

Сметка бр : 100000000063095

 Сметка на Буџетски корисник : 1900100434 785 K2;
Приходна шифра : 744311
Програма : 10
Цел на дознака: „финасиска помош – КОВИД19“.

Во американски долари:

Correspondent bank details:

CITIBANK NA NEW YORK
Address: 111 WALL STREET NEW YORK
NY 10043

SWIFT BIC:  CITI US 33


Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

SWIFT: NBRM MK 2X

Final beneficiary:
IBAN: MK07100701000006669
Name: Ministerstvo za zdravstvo
Details of payment (:70):

Во Евра:

Correspondent bank details:

DEUTSCHE BUNDESTBANK ZENTRALE
Address:
Wilhelm Epstein Strasse 14,
Frankfurt am Main
GERMANY

SWIFT BIC: MARK DE FF

Bank details:

NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Address: Bl. “Kuzman Josifovski Pitu” br. 1
1000 Skopje
Republic of North Macedonia

SWIFT BIC: NBRM MK 2X

Final beneficiary:
IBAN: MK07100701000006669
Name: Ministerstvo za zdravstvo
Details of payment:

За сите поединци или компании кои се заинтересирани да донираат заштитна опрема, медицинска опрема или медицински помагала или материјали,  како и било какви други средства,  добра и услуги кои се потребни за справување со коронавирусот (2019-nCov), тоа може да го направат во директна соработка со одговорните од Министерството за здравство.

За таа цел, Министерството за здравство има изработено листа на приоритети за набавки која може да се побара преку е-маил адресата на одговорното лице: sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk . Тука можат да се добијат конкретни инструкции за постапката за донација.

Сподели на:

Related Posts