Оглас за Проектна единица за реконструкција и доградба на ЈЗУ

grb-na-rmРепублика Македонија

Министерство за здравство

О Г Л А С
за искажување интерес за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ за следните позиции:

  1. Инженер архитект
  2. Електроинженер
  3. Машински инженер
  4. Градежен инженер

Заинтересираните кандидати може да се пријавуваат до 8 мај 2017 година и за оваа позиција потребно е да достават биографија (CV), мотивациско писмо, сертификат за познавање англиски јазик и останата документација, во архивата на Министерство за здравство (или по пошта на адреса: ул.50 Дивизија бр.14), или на е-пошта marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk со НАЗНАКА – оглас за Проектна единица за реконструкција на ЈЗУ.

Share This Article :

Related Posts