Оглас за Проектна единица за реконструкција и доградба на ЈЗУ

grb-na-rm

Република Македонија
Министерство за здравство

О Г Л А С
за искажување интерес
за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ за следните позиции:

  1. Контролор на документи
  2. Инженер архитект
  3. Електро инженер – автоматичар/ електроничар
  4. Електро инженер
  5. Машински инженер
  6. Градежен инженер
  7. Специјалист за јавни набавки

Заинтересираните кандидати може да се пријавуваат до 10 септември 2016 година и за овие позиции потребно е да достават биографија (CV), мотивациско писмо, сертификат за познавање англиски јазик и останата документација, во архивата на Министерство за здравство (или по пошта на адреса: Ул.50 Дивизија бр.14), или на е-пошта marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk со НАЗНАКА – оглас за Проектна единица за реконструкција на ЈЗУ.

Share This Article :

Related Posts

Остави коментар