Огласи за искажување интерес за работа во Проектната единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ

Почитувани,

на следните линкови можете да ги превземете огласите за искажување интерес за работа во Проектната единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ

  1. КОНТРОЛОР НА ДОКУМЕНТИ
  2. ИНЖЕНЕР АРХИТЕКТ
  3. ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР
  4. ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕР
  5. МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР
  6. СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАБАВКИ

Заинтересираните кандидати може да се пријавуваат до 15 јуни 2016 година и  потребно е да доставите биографија (CV), мотивациско писмо, сертификат за познавање англиски јазик и останата документација, во архивата на Министерство за здравство (или по пошта на адреса: ул.50 Дивизија бр.14), или на е-пошта marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk со НАЗНАКА–оглас за Проектна единица за реконструкција на ЈЗУ.

Share This Article :

Related Posts

Остави коментар