ОРГАНИЗАЦИЈА, СТЕМАТИЗАЦИЈА И ВРАБОТЕНИ

Последна промена: 19 Јуни 2018
Во прилог можете да погледнете како е структуирана и поставена работата на Министерството за здравство на Република Македонија, како и самата систематизација на работните места. Во прилог можете да погледнете и листа на вработени во Министерството.

 

Листа на вработени во Министерството за здравство на Република Македонија

 

Правилници за внатрешна организација на Министерството за здравство

 

Правилници за систематизација на работните места