Day: 13 Dhjetor, 2017

DR.VLADIMIR MILOSHEV NË TAKIM NË ESTONI PËR “ZGJIDHJEN E SFIDAVE PËR HIV DHE TUBERKULOZIN”

Sekretari shtetëror në Ministrinë e Shëndetësisë, Dr.Vladimir Milloshev, më 12 dhe 13 dhjetor merr pjesë në takimin për dialog politik “Zgjidhja e sfidave të HIV dhe tuberkulozit – nga mbështetja e donatorëve në sisteme të qëndrueshme shëndetësore”, organizuar nga Qeveria Estoneze në Talin, dhe si pjesë e iniciativave të ndërmarra nën kryesinë estoneze të Këshillit […]