GRATË NË KOMUNËN E SHUTO ORIZARIT MË NË FUND PO BËHEN ME GJINEKOLOG