INKUBATORË PËR KLINIKËN PËR GJINEKOLOGJI DHE MATERNITETET NË VEND

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e djeshme solli vendim për ndryshimin e planit të fondeve në pjesën e posaçme të përcaktuar me Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2017 me qëllim të sigurimit të mjeteve financiare për porosinë e inkubatorëve përkatës në një procedurë urgjente për Klinikën Shtetërore të Gjinekologjisë në Shkup, si dhe për disa nga institucionet e tjera shëndetësore publike në vend.
Share This Article :

Related Posts