LISTA E VENDEVE NGA TË CILAT SIGUROHEN VAKSINAT PËR IMUNIZIMIN E FËMIJËVE

Të nderuar, duke marrë parasyshe se çdo ditë marim pyetje prej prindërve lidhur me vakcinat, në vazhdim i prezentojmë vendet prej ku furnizohemi me vakcina të cilat përdoren për imunizim të fëmijeve në RM.

Share This Article :

Related Posts