Zëvendës Ministri

ARMEND ARSLLANI

Data e lindjes 28/06/1985
Etniteti Shqiptar

PËRVOJA E PUNËS

2013 – 2014 – Mjek i mjekësisë së përgjithshme, Spitali i specializuar për nefrologji – Strugë

2012 – 2013 – Voluntarë, ISHP Spitali i përgjithshëm – Strugë

2018 – në vijim – Anëtar i Bordit drejtues, Spitali i specializuar për nefrologji – Strugë

ARSIMI DHE TRAJNIME

Tetor 2004– Maj 2011 – Diplomuar për Mjekësi të Përgjithshme, Universiteti Shën Kirili dhe Metodija- Shkup

09.11.2015 – 04.12.2015 – Programi për stazh në Universitetin e Stambollit, Fakulteti i mjekësisë nga Stambolli, Reparti i urologjisë

2013 – në vijim – Specializant për Urologji-kirurgji, Universiteti Shën Kirili dhe Metodija- Shkup

26 maj 2017 – Prishtinë, “Prostatektomi radikale me limfadenektomi laparoskopike”

10 nëntor 2018 – Kongresi i urologjisë – Shkup, Prezantimi i rastit

Edukimi me mjekët amë, Hiperplasion bening i prostatës dhe diagnostifikim i hershëm i karcionomës së prostatës

AFTËSITË ORGANIZATIVE/ PROFESIONALE

2014 – 2019 – Shoqata e Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë
Takimet profesionale mjekësore -Strugë
Organizator

2016 – Programi i BDI 2016-2020
Tema: Shëndetësia
Pjesëmarrës në përpilimin e programit

2019 (ende në vijim) – Përkthyes i librit:
GUIDELINES – European Association of Urology (2015)

Asistent në transplantim të veshkës
Nga dhurues të gjallë dhe të vdekur

Aftësi për punë me endoskopi në fushën e urologjisë
Operacione të kryera

Остави коментар