Zëvendës Ministri

SPEC. D-R ASIM MUSA KIRURG – UROLOG

 

Të dhënat personale

Tel: fiks 02 312-206

e-mail: asim.musa@hotmail.com

Përkatësia Etnike: Shqiptar

Data e lindjes: 21.10.1965

Kualifikimet profesionale / përvoja e punës

Në periudhën nga shtatori 1995 deri në dhjetor 1998 – mjek i përgjithshëm në  poliklinikën e fshatit Veleshtë, Strugë.

Prej dhjetorit 1998 deri në mars 2002, I punësuar  në Institutin Rajonal për Nefrologji – Strugë

Në periudhën nga maji 2006 deri në gusht 2017 – kirurg urolog në repartin urologjik në Institutin për Nefrologji – Strugë.

Prej 15 nëntorit 2015 deri më 4 gusht 2017,  ushtrroj detyrën si drejtor i Institutit për Nefrologji-Strugë.

Prej gushtit 2017 – maj 2018  U.d drejtor i  i Spitalit të Përgjithshëm – Strugë

Në qershor të vitit 2018 emëroet si zëvendës ministër i Shëndetësisë, detyrë të cilën e ushtrron edhe sot.

 

Edukimi dhe trajnime

Prej 1980 deri 1985 – Gjimnazë të përgjithshm “Niko Nestor” – Strugë.

1994 – Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup.

Prill 2002 – Prill 2007 – Specializant në Klinikën për Urologji – Shkup.

Qëndrim dy mujor  në Slloveni, 2009 dhe 2011 në qendrën e njohur rajonale për urologji  dhe endoskopi.

 Njohja e gjuhëve

Gjuhë Shqipe – gjuhë amtare

Gjuhë të tjera – maqedonisht, anglisht dhe frëngjisht

Aftësitë  organizative

Shef i sallave kirurgjike, shef i njësis të endoskopisë në repartin  urologjik, organizimi të suksesshëm në dy institucione shëndetësore në Strugë.

 

Остави коментар