ТОП 100 Октомври 2015

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 Листа на најдобро рангирани доктори за месец октомври 2015

Министерството за здравство ја објавува Листата на најдобро рангираните 100 доктори за месец октомври 2015 година, кои ги исполнуваат соодветните критериуми за наградување според системот Мој Термин. Станува збор за најдобро рангираните 100 доктори за месец октомври од секундарно и терциерно ниво, кои се движечка сила во своите институции.  Тие добиваат посебно признание и паричен надомест во висина од нето плата, во која се вклучени сите додатоци на плата на здравствениот работник (двојна плата) за месецот за кој постигнал најдобар резултат.

Со имплементација на овој проект се валоризира работата на оние кои најмногу се залагаат во здравствените установи.

Изборот е направен според воспоставени критериуми, како што се бројот на извршени прегледи и операции евидентирани во Националниот систем за електронски евиденции во здравството – МојТермин.

Во продолжение е листата на најдобро рангираните доктори од јавните здравствени установи во државата за месец октомври (по азбучен редослед):

 

Реден број

 ЈЗУ

 Име презиме

 Специјалност

1 Градска општа болница 8-ми Септември БИЛЈАНА МУРАТОВСКА-ЖИКОВА Гастроентерохепатологија
2 Градска општа болница 8-ми Септември Златко Стојковски Радиологија
3 Градска општа болница 8-ми Септември ИВАНА ТРАЈКОВСКА Ендокринологија
4 Градска општа болница 8-ми Септември Игор Минев Урологија
5 Градска општа болница 8-ми Септември МАША КОСТОВА Радиологија
6 Градска општа болница 8-ми Септември Милица Јанкулоска-Смиланоска Кардиологија
7 Градска општа болница 8-ми Септември Мирослав Гроздановски Неврологија
8 Институт за Белодробни заболувања и туберкулоза Марија Методиева Пулмологија и респираторна алергологија
9 ЈЗУ Геронтолошки Завод 13 Ноември Марија Сековска Интерна медицина
10 ЈЗУ Клиничка болница – Тетово Алил Исмаили Инфектологија
11 ЈЗУ Клиничка болница – Тетово Јовица Мацура Интерна медицина
12 ЈЗУ Клиничка болница – Тетово Мирослав Кочовски Ортопедија
13 ЈЗУ Клиничка болница – Тетово Неџат Асани Оториноларингологија
14 ЈЗУ Клиничка болница – Тетово Фатмир Рушани Дерматовенерологија
15 ЈЗУ Клиничка болница – Тетово Шани Мифтари Неврологија
16 ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ – Битола ВИОЛЕТА КРСТЕВСКА Ургентна медицина
17 ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ – Битола КОЧО КОЧОВСКИ Офталмологија
18 ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ – Битола ЛИДИЈА ДИМИТРОВСКА Радиологија
19 ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ – Битола НАТАЛИЈА АНГЕЛОВА Интерна медицина
20 ЈЗУ Клиничка болница Штип Владко Филипов Урологија
21 ЈЗУ Клиничка болница Штип Ѓеорге Костадинов Невропсихијатрија
22 ЈЗУ Клиничка болница Штип Зоран Шишков Ортопедија
23 ЈЗУ Клиничка болница Штип Срџан Багашова Радиологија
24 ЈЗУ Општа болница – Велес Љупчо Леов Ортопедија
25 ЈЗУ Општа болница – Велес Марјан Спасовски Радиологија
26 ЈЗУ Општа болница – Велес Мила Ѓорѓевиќ Офталмологија
27 ЈЗУ Општа болница – Велес Нада Јовановска Физикална и рехабилитациона медицина
28 ЈЗУ Општа болница – Велес Петре Кодовски Општа хирургија
29 ЈЗУ Општа болница – Гевгелија ЕЛЕНА КИТЕВА РИЗОВА Интерна медицина
30 ЈЗУ Општа болница – Гевгелија Саве Паноров Општа хирургија
31 ЈЗУ Општа болница – Кавадарци Диме Коцев Урологија
32 ЈЗУ Општа болница – Кавадарци Лидија Ризова Физикална и рехабилитациона медицина
33 ЈЗУ Општа болница – Кавадарци Марија Нанева Офталмологија
34 ЈЗУ Општа болница – Кичево Аце  Софрониески Ортопедија
35 ЈЗУ Општа болница – Кичево Елена  Попоска Пулмологија и респираторна алергологија
36 ЈЗУ Општа болница – Кичево Лорета  Челику Радиологија
37 ЈЗУ Општа болница – Кичево Џабир Бајрами Педијатрија
38 ЈЗУ Општа болница – Кочани Ванчо Коцев Радиологија
39 ЈЗУ Општа болница – Кочани Љупчо Ѓорѓиев Ортопедија
40 ЈЗУ Општа болница – Кочани Томе Солевски Општа хирургија
41 ЈЗУ Општа Болница – Куманово ВИОЛЕТА ПОПОВСКА Психијатрија
42 ЈЗУ Општа Болница – Куманово ЈОВИЦА ГЕОРГИЕВСКИ Радиологија
43 ЈЗУ Општа Болница – Куманово ЈОРДАН ТАСКОВСКИ Урологија
44 ЈЗУ Општа Болница – Куманово МИЛЕ ПАСКАЛОВ Интерна медицина
45 ЈЗУ Општа Болница – Куманово МИНУР БАЈРАМИ Ортопедија
46 ЈЗУ Општа Болница – Охрид Гулапка Василеска Неврологија
47 ЈЗУ Општа Болница – Охрид Лидија Карапец Офталмологија
48 ЈЗУ Општа Болница – Охрид Љиљана Ангелеска Интерна медицина
49 ЈЗУ Општа Болница – Прилеп Благица Илиеска Оториноларингологија
50 ЈЗУ Општа Болница – Прилеп Борче Јовчески Ортопедија
51 ЈЗУ Општа Болница – Прилеп Влатко Кузманоски Урологија
52 ЈЗУ Општа Болница – Прилеп Сашо Пирганоски Психијатрија
53 ЈЗУ Општа Болница – Прилеп Снежана Бурнеска Невропсихијатрија
54 ЈЗУ Општа Болница – Струга РУЖДИЕ КАРЧЕ Радиологија
55 ЈЗУ Општа болница – Струмица Епаминонда Иван Ефтимов Општа хирургија
56 ЈЗУ Општа болница – Струмица Илчо Шарламанов Психијатрија
57 ЈЗУ Општа болница – Струмица Маријана Костуранова Оториноларингологија
58 ЈЗУ Општа болница – Струмица Слободанка Триводалиева Интерна медицина
59 ЈЗУ Општа Болница Д-р Ферид Мурад Гостивар Драган Наумовски Инфектологија
60 ЈЗУ Општа Болница Д-р Ферид Мурад Гостивар Сабиха Елези Физикална и рехабилитациона медицина
61 ЈЗУ Општа Болница Д-р Ферид Мурад Гостивар Стојо Бошкоски Интерна медицина
62 ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија Владимир Андреевски Гастроентерохепатологија
63 ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија Митко Милошевски Гастроентерохепатологија
64 ЈЗУ УК за Гастроентерохепатологија Фана Личоска Јосифовиќ Гастроентерохепатологија
65 ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Валентина Јовановска Педијатрија
66 ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Мица Кимовска Христова Педијатрија
67 ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Наталија Ангелкова Педијатрија
68 ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ Радица Муратовска Делимитова Педијатрија
69 ЈЗУ УК за Ендокринологија Викторија Перцан Ендокринологија
70 ЈЗУ УК за Ендокринологија Тошо Плашески Ендокринологија
71 ЈЗУ УК за Инфективни болести и фебрилни состојби Зоран Стојковски Инфектологија
72 ЈЗУ УК за Инфективни болести и фебрилни состојби Марија  Димзова Инфектологија
73 ЈЗУ УК за Кардиологија Билјана Ѓорѓиевска Кардиологија
74 ЈЗУ УК за Кардиологија Емилија Лазарова Трајковска Кардиологија
75 ЈЗУ УК за Кардиологија Маријан Бошевски Кардиологија
76 ЈЗУ УК за Неврологија Арбен  Таравари Неврологија
77 ЈЗУ УК за Неврологија Иван Барбов Неврологија
78 ЈЗУ УК за Нефрологија Галина Северова Андреевска Нефрологија
79 ЈЗУ УК за Нефрологија Ладислава Грчевска Нефрологија
80 ЈЗУ УК за Очни болести Христиан Дума Офталмологија
81 ЈЗУ УК за Радиологија Јасминка Јошева Радиологија
82 ЈЗУ УК за Радиологија Сезаир Низаметин Радиологија
83 ЈЗУ УК за Радиотерапија и онкологија ВИТА СТОЈМЕНОВСКА Радиотерапија
84 ЈЗУ УК за Радиотерапија и онкологија Емилија Лазарева Радиотерапија
85 ЈЗУ УК за Радиотерапија и онкологија ИЛИР ИСМАИЛИ Радиотерапија
86 ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ Душанка Грујоска-Вета Ортопедија
87 ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ Зоран Божиновски Ортопедија
88 ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ Игор Мерџаноски Трауматологија
89 ЈЗУ УК за Торакална и васкуларна хирургија Александар Јосифов Васкуларна хирургија
90 ЈЗУ УК за Торакална и васкуларна хирургија Горан Кондов Градна хирургија
91 ЈЗУ УК за Уво, нос и грло Горан Мицевски Оториноларингологија
92 ЈЗУ УК за Уво, нос и грло Јован Мелоски Анестезиологија со интезивно лекување
93 ЈЗУ УК за Урологија Александар ТРИФУНОВСКИ Урологија
94 ЈЗУ УК за Урологија Огнен Ивановски Урологија
95 ЈЗУ УК за Хематологија Светлана  Станковиќ Хематологија
96 ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје Илирјана Шеху Детска хирургија
97 ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје НЕБОЈША НАСТОВ Трауматологија
98 ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје Слободан Ристовски Урологија
99 ЈЗУ УК по хируршки болести “Св. Наум Охридски” – Скопје Тања Петровска Радиологија
100 СБ за Ортопедија и трауматологија ‘‘СВ ЕРАЗМО‘‘ – Охрид Огнен Шешоски Ортопедија

 

Share This Article :

Related Posts

Остави коментар