ВАКЦИНАЛНИТЕ ПУНКТОВИ ВО СКОПЈЕ РАБОТАТ ОД 12 ДО 18 ЧАСОТ, ВАКЦИНАЦИЈАТА СЕ ОДВИВА НЕПРЕЧЕНО