ЗАВРШНИ СМЕТКИ

Датум на последна промена: 15.03.2020

 1. Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ и изградба на нов Клинички центар во Скопје и Штип - 04 Март 2020
  1. Завршна сметка 786-68 (2019)
  2. Завршна сметка 786-72 (2019)
 2. ЈЗУ УК ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ
  1. Завршна сметка – 531
  2. Завршна сметка – 532
  3. Завршна сметка – 737

АРХИВА

 1. Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ и изградба на нов Клинички центар во Скопје и Штип - 01 Март 2019
  1. Завршна сметка 786-68 (2018)
  2. Завршна сметка 786-72 (2018)
 2. Општа болница Кичево - 13 Март 2019
  1. 1.2018- БПР- БУЏЕТСКИ-2018
  2. 2.2018-.БИЛАНС НА СОСТОЈБА -2018
  3. 2018- БПР-_СОПСТВЕНИ-2018

(2017 година)

 1. Министерство за здравство - 14 Март 2018
  1. Сметка 785А7
  2. Сметка 785Г4
  3. Сметка 785ДО
  4. Сметка 785ФО
  5. Сметка 63119
  6. Сметка 63710
  7. Сметка 78653
  8. Сметка 78719
 2. Општа болница Кичево - 12 Март 2018
  1. 2017-bpr_budzetski-2017
  2. 2017-.БС-вкупен
  3. 2017-bpr_СОПСТВЕНИ-2017
 3. Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - 12 Март 2018
 4.  Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ
  1. Завршна сметка 786-68 (2017)
  2. Завршна сметка 786-72 (2017)
 5. УК за очни болести - 11 Март 2018

(2017 година)

 1. Министерство за здравство
  1. Сметка 785А7
  2. Сметка 785Г4
  3. Сметка 785ДО
  4. Сметка 785ФО
  5. Сметка 63119
  6. Сметка 63710
  7. Сметка 78653
  8. Сметка 78719
 2. ЈЗУ УК за очни болести
  1. Сопствена сметка – биланс
  2. Сопствена сметка – приходи и расходи
  3. Сопствена сметка дополнителна дејност – баланс
  4. Сопствена сметка дополнителна дејност – приходи и расходи
  5. Фондовска сметка – биланс
  6. Фондовска сметка – приходи и расходи
 3. ЈЗУ УК за радиологија
  1. Сопствена сметка
  2. Фондовска сметка
 4. ЈЗУ ЗС Железара
  1. Биланс на приходи и расходи – сопствена сметка
  2. Биланс на приходи и расходи – буџетска сметка
  3. Биланс на состојба – сопствена сметка
  4. Биланс на состојба – буџетска сметка
  5. Структура на приходи и расходи – сопствена сметка
  6. Структура на приходи и расходи – буџетска сметка
 5. ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија
  1. Биланс на приходи и расходи 531
  2. Биланс на приходи и расходи 737
  3. Биланс на состојба 531
  4. Биланс на состојба 737
 6. Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ
  1. Завршна сметка 786-68 (2016)
  2. Завршна сметка 786-72 (2016)
 7. Општа болница Кичево