Day: септември 3, 2013

Процедури за МОЈ ТЕРМИН

Ова е работна верзија на документите во кои се опишани процедури кои се користат во системот Мој Термин, а се однесуваат и се применуваат во здравствени установи на различни нивоа на здравствена заштита.