Day: февруари 13, 2018

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАНА ДИЈАГНОЗА НА ДЕФОРМИТЕТИ НА ′РБЕТ КАЈ ДЕЦА

Министерството за здравство, во соработка со Институтот за физикална медицина и рехабилитација и општините Карпош и Центар почнаа со реализација заеднички проект за промоција на превентивна физичка активност кај деца со лошо држење на ‘рбет. Во рамки на проектот се предвидени прегледи на ′рбет кај децата од доктор физијатар и доколку се констатира деформитет на […]