Day: октомври 18, 2018

ПОДГОТВЕНИ СЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ ВО ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ КОИ ПРЕТХОДНО РАБОТЕЛЕ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ОСНОВАНИ ПОД ЗАКУП ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ ДОМОВИ, А ПО РАЗЛИЧНИ ОСНОВИ ВО МЕЃУВРЕМЕ ОСТАНАЛЕ БЕЗ РАБОТА

Министерството за здравство информира дека подготвени се измени на Законот за здравствена заштита за преземање во јавното здравство на медицински сестри кои претходно работеле во приватни здравствени установи основани под закуп во здравствените домови, а по различни основи во меѓувреме останале без работа. За таа цел, во измените на Законот внесена е одредба согласно која […]