Day: февруари 14, 2020

ИНСТИТУТОТ ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА СО НОВ АПАРАТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БАКАР ВО УРИНА И СЕРУМ -ПАЦИЕНТИТЕ СО ВИЛСОН ПРВПАТ ЌЕ ГИ ВРШАТ ПОТРЕБНИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО ЗЕМЈАВА И НА ТОВАР НА ФЗО

Институтот за клиничка биохемија набави нов апарат Атом-апсорпционен спектрометар (PinAAcle 900 F Perkin Elmer), со кој може да се одредува концентрација на тешки метали, посебно на бакар во урина и во серум. Ова испитување е брз метод за утврдување вишок бакар во организмот во процесот на дијагностика, што е посебно значајно за пациентите со Вилсонова […]